Blog

Čo je to pobočka firmy a koho sa týka?

Autor

Napisal: Dominik Parajka,

23. August 2020

Kategória: Podnikanie

Pri zakladaní živnosti sa každý podnikateľ stretne s pojmom pobočka, respektíve prevádzkareň. Čo sa pod týmto pojmom myslí a za akých okolností máte povinnosť nahlásiť adresu pobočky živnostenskému úradu?

Prevádzkareň, alebo pobočka, je v živnostenskom zákone definovaná ako priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť. Táto veta však môže mnohých podnikateľov pomýliť, keďže nemusí byť vždy pravdivá. Zákon popisujúci prevádzkareň totižto obsahuje množstvo rôznych výnimiek, vďaka čomu presná definícia prevádzkarne nie je tak jednoznačná. Pýtate sa, prečo by vás vlastne nejaká prevádzkareň mala trápiť? Totižto, za nenahlásenie adresy prevádzkarne živnostenskému úradu vám hrozí pokuta až do výšky 1659 €, ktorá rozhodne nie je príjemná.

Pobočka verzus miesto podnikania

Mnohí podnikatelia si mýlia pojmy miesto podnikania a prevádzkareň. Miesto podnikania je adresa, ktorú musíte povinne uviesť pri ohlasovaní živnosti. Slúži ako kontaktná adresa, na ktorú vám následne chodia všetky úradné zásielky, prípadne, na ktorej vás vedia zastihnúť pracovníci daňového úradu. Naopak, adresu pobočky môžete, ale nemusíte pri ohlasovaní živnosti uviesť. Tu však nastáva dilema – aké priestory sú považované za pobočku a musíte ich uviesť pri zakladaní živností, prípadne dodatočne, aby ste sa vyhli pokute?

Čo je a čo nie je pobočkou?

Pobočkou nie sú priestory, ktoré súvisia s prevádzkovaním živnosti (sklady, výstavné priestory, priestor na prijímanie zákaziek a podobne) a nepatria sem ani technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti (prenosné predajné zariadenia na trhoch, vozidlá, či predajné automaty). Pobočkou nie je ani miesto podnikania, ktoré uvediete pri ohlasovaní živnosti.

Pod pojmom pobočka sa rozumie najmä priestor, v ktorom dochádza ku kontaktu so zákazníkmi, prípadne, kde prebieha výrobná činnosť. Prevádzkarňou je napríklad predajňa s kvetmi. Naopak, ak dané priestory nie sú bežne prístupné verejnosti, nedochádza v nich často ku styku so zákazníkmi a vykonáva sa v nich primárne duševná činnosť (účtovníctvo, marketing...), väčšinou sa za prevádzkareň nepovažujú.

Ak vám vznikne povinnosť zaregistrovať prevádzkareň, okrem registrácie na živnostenskom úrade sa pripravte aj na ďalšie povinnosti. Oznamovaciu povinnosť máte aj voči daňovému úradu, s vysokou pravdepodobnosťou sa budete musieť pripraviť aj na povinnosti súvisiace s elektronickou registračnou pokladnicou. Prevádzkareň musí spĺňať aj všetky kritériá stanovené regionálnym úradom verejného zdravotníctva. V neposlednom rade, prevádzkareň je povinné oznámiť aj na príslušnom mestskom či obecnom úrade.

Nenechaj  si nič ujsť!

Prihlás sa k odberu newsletteru a už ti nikdy neunikne žiadná novinka.

Vaša e-mailová adresa je u nás v bezpečí, prečítajte si naše podmienky zpracovania osobných údajov.

On-line formulár / objednávka služby

Zadaj tvoje kontaktné údaje

support

Potrebuješ pomôcť s vypĺňaním?