Blog

Prerušenie živnosti – odpovede na najčastejšie otázky

Autor

Napisal: Dominik Parajka,

25. August 2020

Kategória: Podnikanie

Založili ste si živnosť, no z nejakých dôvodov v nej na určitú dobu nemôžete alebo nechcete pokračovať? Využiť môžete prerušenie živnosti. V tomto článku prinášame odpovede na najčastejšie otázky, ktoré sa nás ohľadom prerušenia živnosti pýtate.

Kedy môžem využiť prerušenie živnosti?

Živnosť môžete prerušiť kedykoľvek. Nemusíte uvádzať dôvody, prečo tak robíte. Dôvodom pre prerušenie živnosti môže byť napríklad veľká vyťaženosť v bežnej práci, neúspešnosť podnikania, prípadne iné okolnosti.

Aký je rozdiel medzi prerušením a zrušením živnosti?

Za prerušenie živnosti zaplatíte 4 € na živnostenskom úrade, respektíve 2 € pri prerušení živnosti online cez portál Slovensko.sk. Platí však pravidlo, že živnosť môžete prerušiť minimálne na 6 mesiacov a maximálne na 3 roky. Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového alebo mimoriadneho stavu (napríklad, počas pandémie Covid-19), je však možné živnosť prerušiť aj na dobu kratšiu ako 6 mesiacov. Pri prerušení živnosti si zvolíte obdobie, na ktoré živnosť pozastavujete a po skončení tohto obdobia sa vám živnosť automaticky bez poplatku obnoví.

Zrušenie živnosti je pri vybavení online bez poplatku, na živnostenskom úrade zaplatíte za zrušenie živnosti 3 €. Avšak, vaša živnosť sa už navždy „vymaže“, a teda v prípade záujmu už ju nemôžete obnoviť. Ak budete chcieť neskôr naďalej podnikať, musíte si založiť novú živnosť so všetkými poplatkami, ktoré s tým súvisia.

Keď preruším živnosť, už nemusím platiť odvody?

Nie, nemusíte. Prerušením živnosti sa prerušuje aj povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ak ste ich doteraz platili, a rovnako nemusíte platiť ani preddavky do zdravotnej poisťovne. Dajte si však pozor, kto bude počas prerušenia živnosti do zdravotnej poisťovne platiť odvody za vás. Môže to byť zamestnávateľ, prípadne úrad práce, ak ste na ňom zaregistrovaný. Avšak, ak po prerušení živnosti nie ste nikde zamestnaný ani nie ste evidovaný na úrade práce, musíte sa prihlásiť na dobrovoľné platenie poistného do zdravotnej poisťovne vo výške minimálne 70,91 € mesačne.

Daň zaplatíte klasicky, za obdobie, počas ktorého ste mali živnosť ešte aktívnu. Ak si živnosť prerušíte na viac rokov, za celý rok, počas ktorého ju máte prerušenú, dane neplatíte.

Aké povinnosti sú spojené s prerušením živnosti?

V prvom rade vyplníte žiadosť o prerušenie živnosti, v ktorej uvediete obdobie, na ktoré si želáte živnosť prerušiť. Túto žiadosť buď odovzdáte osobne na príslušnom živnostenskom úrade, alebo odošlete online cez portál Slovensko.sk. Prerušenie živnosti sa následne automaticky ohlási aj daňovému úradu a zdravotnej poisťovni, s tým teda vy nemáte už žiadnu starosť. Ak ste však odvádzali odvody do Sociálnej poisťovne, tej musíte samostatne oznámiť prerušenie živnosti na príslušnom tlačive, čím prestanete platiť aj pravidelné odvody.

Je možné prerušenie živnosti predĺžiť alebo skrátiť?

Áno, je. Prerušenie živnosti si môžete kedykoľvek skrátiť alebo predĺžiť, stále však platí, že skrátiť ho za bežných okolností môžete na minimálne 6 mesiacov a predĺžiť na maximálne 3 roky. Naviac, živnosť si môžete kedykoľvek po 6 mesiacoch opätovne obnoviť.

Je možné živnosť prerušiť aj na menej ako 6 mesiacov?

Za bežných okolností nie, výnimkou je len mimoriadne situácia (napríklad, spôsobená pandémiou Covid-19), počas ktorej je možné živnosť prerušiť na ľubovoľnú dobu, maximálne však 3 roky.

Čo mám robiť v prípade, že chcem prerušenú živnosť obnoviť skôr ako za 6 mesiacov?

Ak ste si živnosť prerušili a chcete v nej súrne pokračovať skôr ako za 6 mesiacov od prerušenia, jedinou možnosťou je zrušenie živnosti a jej následné založenie. Prerušená živnosť sa za bežných okolností (výnimkou je mimoriadna situácia) nedá obnoviť skôr ako za 6 mesiacov.

Nenechaj  si nič ujsť!

Prihlás sa k odberu newsletteru a už ti nikdy neunikne žiadná novinka.

Vaša e-mailová adresa je u nás v bezpečí, prečítajte si naše podmienky zpracovania osobných údajov.

On-line formulár / objednávka služby

Zadaj tvoje kontaktné údaje

support

Potrebuješ pomôcť s vypĺňaním?