Blog

eKasa – odpovede na najčastejšie otázky

Autor

Napisal: Dominik Parajka,

28. August 2020

Kategória: Podnikanie

Používať softvér eKasa je povinné pre mnohých podnikateľov na Slovensku, pričom prevádzka eKasy je často spätá s množstvom otázok. Na tie najčastejšie vám odpovieme v nasledujúcich riadkoch.

Aké výhody prináša eKasa?

Softvér eKasa prináša pre podnikateľov množstvo cenných výhod, ktoré pomáhajú šetriť čas a zjednodušujú prácu s financiami. Benefitom je zníženie administratívnej záťaže, keďže odpadá povinnosť viesť na predajnom mieste knihu. Uľahčené je aj skladové hospodárstvo, manažment stolov v reštaurácii, či vytváranie predajných štatistík. Všetky tieto, plus mnohé ďalšie funkcie zahŕňa eKasa. Znižujú sa tak náklady na prevádzku a prípadné poruchy vedia byť v drvivej väčšine prípadov odstránené na diaľku, bez priameho zásahu servisného technika.

Má eKasa benefity aj pre zákazníkov?

Áno, má! Napríklad, zákazníci môžu využiť aplikáciu Over doklad, cez ktorú si vedia naskenovať a skontrolovať pokladničné doklady z eKasy cez svoj mobilný telefón. Výhodou je aj možnosť jednoducho poslať pokladničný doklad zákazníkovi e-mailom.

Môže eKasa fungovať aj bez internetu?

Nie, nemôže. EKasa je, bohužiaľ, závislá na neustálom pripojení k internetu. Ak máte zo zákona povinnosť používať eKasu, no podnikáte na mieste, kde nie je internet, musíte túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť daňovému úradu. Elektronicky podáte žiadosť, súčasťou ktorej musí byť aj potvrdenie od operátora alebo poskytovateľa internetu, že v danej oblasti skutočne pripojenie k internetu nie je možné. Následne vám daňový úrad predĺži lehotu na odosielanie dát až na 30 dní.

Čo robiť v prípade výpadku internetu alebo elektrického prúdu?

Ak dôjde k výpadku internetu, pokladnica naďalej prijíma dáta od pokladníka, ale neodosiela ich do systému eKasa. Vašou povinnosťou je najneskôr do 48 hodín od výpadku dáta odoslať do systému eKasa, v opačnom prípade vám hrozí pokuta.

V prípade, že dôjde k výpadku elektrického prúdu a pokladnica vôbec nefunguje, v predaji môžete pokračovať, ale len ak budete vypisovať papierové paragóny. Tieto paragóny musíte následne po obnovení pripojenia k elektrickému prúdu zaevidovať do pokladnice.

Čo všetko je potrebné v prípade eKasy archivovať?

Každý podnikateľ má povinnosť archivovať všetky záznamy a zariadenia súvisiace s prevádzkou eKasy. Knihu je potrebné archivovať 10 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa do nej spravil posledný záznam. Fiškálnu pamäť a dátové médium je potrebné archivovať 5 rokov od konca roka, v ktorom vám ich odovzdala servisná organizácia. A v neposlednom rade, potrebné je archivovať aj chronologicky usporiadané kópie paragónov, tiež 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikli.

Je potrebné v eKase evidovať aj výber alebo vklad hotovosti?

Ak do kasy vložíte dodatočnú hotovosť, ktorá nie je tržbou, prípadne hotovosť vyberiete, ste povinný tieto úkony evidovať aj v eKase, a to bez zbytočného odkladu.

Čo robiť v prípade, že eKasu prestanem používať?

Ak prestávate podnikať a eKasu už ďalej nebudete využívať, ukončenie jej používania je potrebné do 3 dní oznámiť daňovému úradu prostredníctvom formuláru „Oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient“, ktorý nájdete na portáli Finančnej správy. Daňový úrad následne zruší daňový kód vašej pokladnice a vy ešte musíte požiadať servisnú organizáciu, aby vykonala úkony spojené s ukončením používania pokladnice. Ani po ukončení prevádzky eKasy však nezabúdajte na archiváciu všetkých potrebných dát na zákonom stanovenú lehotu.

Aké pokuty mi hrozia v súvislosti s eKasou?

Ak patríte do skupiny podnikateľov, ktorá má povinnosť používať eKasu a nepoužívate ju, prípadne, ak nevydávate pokladničné doklady, alebo nestihnete odoslať dáta do 48 hodín od výpadku internetu, hrozí vám pokuta vo výške 330 – 3300 eur. Tieto základné chyby sa neoplatí opakovať dvakrát, pri opätovnom porušení nariadení sa môže pokuta vyšplhať až do výšky 20 000 eur, respektíve, môže vám byť odobraté živnostenské oprávnenie. Porušovať zákony súvisiace s eKasou sa tak rozhodne nevypláca.

Nenechaj  si nič ujsť!

Prihlás sa k odberu newsletteru a už ti nikdy neunikne žiadná novinka.

Vaša e-mailová adresa je u nás v bezpečí, prečítajte si naše podmienky zpracovania osobných údajov.

On-line formulár / objednávka služby

Zadaj tvoje kontaktné údaje

support

Potrebuješ pomôcť s vypĺňaním?